SPORTSMUSICSHOWS
Cotton Bowl Tickets
  1. Gametime

    /
  2. Dallas

    /

Cotton Bowl Tickets

9/30
Sat
$43+
State Fair Classic
6:00 PMCotton Bowl
10/7
Sat
$333+
Red River Showdown: Texas vs Oklahoma
11:00 AMCotton Bowl